Skip to main content

The significance of p40 expression in sclerosing hemangioma of lung.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by ZHOU, HAIYING; WU, AIPING; FU, WEI; LV, ZHENG; ZHANG, ZHIYONG
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3997704
PubMed Central
by Woo, Hyun Young; Min, Ae Lyoung; Choi, Jong Young; Bae, Si Hyun; Yoon, Seung Kew; Jung, Chan Kwon
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3304621
PubMed Central
by Zhang, Xiaohong; Wang, Hongmin; Wang, Jing
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3934056
PubMed Central
by ZHONG, XINWEN; GUAN, XIAOJIAO; LIU, WENKE; ZHANG, LIN
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4156209
PubMed Central
by Xiao-Yong, Shen; Zhi-Feng, Lin; Fan-zhen, Lu; Zhen, Ruan; Jian, Zhen; Hai-long, Huang; Chao-qiang, Ju
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3687437
PubMed Central
by Li, Xinxin; Wang, Jinguang; Xu, Zhiyun; Ahmad, Aftab; Li, Encheng; Wang, Yuan; Qin, Suli; Wang, Qi
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3397552
PubMed Central
by Sun, Yu; Zhang, Hongxia; Hu, Ruimin; Sun, Jianyong; Mao, Xing; Zhao, Zhonghua; Chen, Qi; Zhang, Zhigang
texts
eye 19
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3974844
PubMed Central
by He, Chuang; Fang, Hongyang; Liu, Yun; Huang, Xuequan; Zhen, Wei; Ren, Li
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3488534
PubMed Central
by JIANG, AIGUI; GAO, XIAOYAN; ZHANG, DEGENG; ZHANG, LIXIN; LU, HUIYU
texts
eye 29
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3789024
PubMed Central
by Liu, Wei; Tian, Xiao-Ying; Li, Yang; Zhao, Yong; Li, Bin; Li, Zhi
texts
eye 26
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3117760